Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vám do nového roku 2016 popřál především pevné zdraví, životní klid a také pohodu. Jsou to základy, které nám slouží pro všechno, čeho chceme v životě dosáhnout a pro vybudování lepší budoucnosti.

Minulý rok byl rokem, ve kterém jsme prožili několik zlomových okamžiků, změnil se nám v některých věcech pohled na současný svět a životní hodnoty. Važme si jeden druhého, hodnot, které představuje naše společnost a rodina.

Milý spoluobčané, jsem rád, že se aktivně zapojujete do dění v našem městě a chci vás poprosit o stejný přístup i v novém roce. Jsem připraven vám i nadále naslouchat a věřím, že správná řešení společně nalezneme. Moje práce je vždy spojena s pokorou k názorům ostatních a vždy se budu snažit vám být nápomocen.

Děkuji tímto všem svým kolegům, kteří odvádí hodně náročnou a kvalitní práci. Děkuji nejen vedení města Uherské Hradiště, ale také vedoucím pracovníkům a všem zaměstnancům městského úřadu.

Do nového roku vám všem chci popřát hodně osobních i pracovních úspěchů, rok plný optimismu a dobré nálady a také vzájemného porozumění.

František Elfmark