I pejsci chtějí mít větší komfort. Oprava kotců již byla nutností a postupně se snažíme opravit vše, co již nebylo v utěšeném stavu. Prozatím se provedl nákup 4ks zateplených psích bud pro větší plemena od dodavatele pana Brožiny (viz. odkaz). Dále bylo opraveno boční a zadní oplocení. U bočního oplocení byla provedena nová podezdívka, u zadního zůstala zachována podezdívka stávající. K podezdívkám je drátěný plot uchycen pomocí kulatiny, tak aby bylo zabráněno útěku psů. V neposlední řadě byl nakoupen materiál na opravu jednotlivých kotců. Nově by kotce měly být opláštěny trapézovým plechem a nebezpečné pletivo v kotcích nahrazeno Kari-sítí s oky 100x100mm a síle drátu 6mm. Zastřešení kotců bude provedeno stejně jako boční stěny trapézovým plechem, který ale na rozdíl od stávající situace bude průběžný a nemělo by tedy docházet k zatékání vody do jednotlivých kotců.

20151125_084535