st. 8.3. ’17 / od 17.00 / Cafe Portal / Uherské Hradiště – Masarykovo náměstí 35

Debata o možnostech, jak zlepšit kvalitu ovzduší nejen v Hradišti.