Odpadové hospodářství v Uherském Hradišti

Chceme občanům města pomoci s tříděním odpadů. Chceme, aby naše město bylo čisté, a proto je třeba sledovat svoz odpadů a jejich následnou likvidaci a najít vždy nejvhodnější řešení.

Životní prostředí a zeleň

Životní prostředí je jednou z našich priorit. Chceme prosadit, aby naše malebné město bylo ještě zelenější a nestalo se betonovým městem. Pravidelná údržba zeleně a její rozšiřování je samozřejmostí.

Kontakt s občany a mezilidské vztahy

Kontakt s občany a jejich názory jsou pro nás nanejvýš potřebné. Naslouchat jejich problémům a hledat co nejlepší řešení bude vždy naší prioritou.

Podpora městských čtvrtí v Uherském Hradišti

Centru města a jeho blízkému okolí se dostává velké pozornosti. My se chceme zaměřit na jednotlivé městské čtvrti našeho města a opravit nebo zbudovat to, co tam občany běžně trápí při každodenním životě.

Využití moderních technologií IT

Využití moderních technologií IT napříč spektrem užití. Rozvoj metropolitní sítě. Internet Hospot pro občany po městě zdarma. Zapojení mladých studentů do rozvoje IT.