Vítáme vás na webu nově vznikajícího POLITICKÉHO HNUTÍ PRO HRADIŠTĚ

Budeme rádi za jakoukoliv podporu.

Momentálně potřebujeme 1000 podpisů proto, abychom naše hnutí mohli zaregistrovat.
Chcete nám pomoci?
Jsme velmi rádi a vážíme si toho.

Kdo jsmePodpořte nás

Jaro 2016 – Den země

V rámci Dne země 21. - 22. dubna nás najdete na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a Kunovském lese. Setkání s občany nad tématy ekologie apod. Barevný den - více info...

číst více

Dotazník k aktualizaci koncepce dětských hřišť

Jedná se o Dotazník k aktualizaci koncepce dětských hřišť a sportovišť ve městě Uherské Hradiště i v jeho místních částech vypracovaný Ing. Karlem Bařinkou, který předmětnou koncepci pro město Uherské Hradiště zpracovává. Dotazník si můžete rovněž vyzvednout na...

číst více

PF 2016

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám do nového roku 2016 popřál především pevné zdraví, životní klid a také pohodu. Jsou to základy, které nám slouží pro všechno, čeho chceme v životě dosáhnout a pro vybudování lepší budoucnosti. Minulý rok byl rokem, ve kterém...

číst více

Oprava záchytných kotců – areál firmy Hrates

I pejsci chtějí mít větší komfort. Oprava kotců již byla nutností a postupně se snažíme opravit vše, co již nebylo v utěšeném stavu. Prozatím se provedl nákup 4ks zateplených psích bud pro větší plemena od dodavatele pana Brožiny (viz. odkaz). Dále bylo opraveno boční...

číst více

Den GIS 2015 – podpora krizového řízení

Třetím rokem pořádalo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FLKŘ) osvětovou akci Den GIS. Po dopolední části určené pro základní, střední školy byl na řadě program pro veřejnost a studenty...

číst více

Vítáme vás na našich www stránkách

Od 1.11.2015 oslovujeme občany města Uherské Hradiště s žádostí o podepsání petičního archu pro vznik hnutí Pro Hradiště. Aby mohlo být hnutí zaregistrováno, potřebujeme získat 1000 podpisů. Děkujeme všem, kdo nás podpořili! Pokud máte zájem přispět svým podpisem nebo...

číst více
Webhosting Savana.cz

Chceme se zaměřit především na okrajové městské čtvrti a běžné záležitosti, se kterými se občané Uherského Hradiště potkávají každý den. Nechceme dál budovat velké akce, které zatíží městský rozpočet. Chceme podpořit to, co občanům usnadní každodenní život.

Odpadové hospodářství

Chceme občanům města pomoci s tříděním odpadů. Chceme, aby naše město bylo čisté, a proto je třeba sledovat svoz odpadů a jejich následnou likvidaci a najít vždy nejvhodnější řešení.

Životní prostředí

Životní prostředí je jednou z našich priorit. Chceme prosadit, aby naše malebné město bylo ještě zelenější a nestalo se betonovým městem. Pravidelná údržba zeleně a její rozšiřování je samozřejmostí.

Kontakt s občany

Kontakt s občany a jejich názory jsou pro nás nanejvýš potřebné. Naslouchat jejich problémům a hledat co nejlepší řešení bude vždy naší prioritou.

Podpora městských čvrtí

Centru města a jeho blízkému okolí se dostává velké pozornosti. My se chceme zaměřit na jednotlivé městské čtvrti našeho města a opravit nebo zbudovat to, co tam občany běžně trápí při každodenním životě.

Pokud máte dotaz nebo nás chcete podpořit svým členstvím, kontaktujte nás.

Budeme rádi za jakoukoliv podporu. Momentálně potřebujeme 1000 podpisů proto, abychom naše hnutí mohli zaregistrovat. Chcete nám pomoci? Jsme velmi rádi a vážíme si toho.
Naše kontakty

mapka